Webzo pensioengat

Pensioen advies

C-Polis

Aanvullend pensioen

Prepensioen

Bedrijfspensioen

Collectief pensioen

Pensioengat

Pensioen berekenen

Extra pensioen

Direct ingaande lijfrente

Pensioenbreuk

Pensioen offerte

Sitemap


Een partnerpensioen advies

In de pensioenregeling van uw werkgever wordt bijna altijd rekening gehouden met uw nabestaanden. Naast uw oudedagspensioen is er dan ook een nabestaandenpensioen verzekerd. Mocht een deelnemer dan tijdens de actieve dienst overlijden, dan komt de nabestaande in aanmerking voor een partnerpensioen. Dit pensioen bestaat meestal uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. Dit geldt voor gehuwden, maar ook voor geregistreerde partners en ongehuwde partners met een notariële samenlevingsovereenkomst.

Bent u op zoek naar een partnerpensioen? Dan is het van belang dat u een goed inzicht krijgt in de financiële voorzieningen die u voor uw nabestaanden heeft geregeld. Alleen dan kunt u bepalen of er eventueel iets extra's geregeld moet worden. uw pensioenadviseur kan u dit inzicht verschaffen. De pensioenadviseurs van uw pensioenadviseur kunnen u volledig en onafhankelijk adviseren over het beste pensioen voor zowel u als uw partner.

Webzo pensioengat is een informatieve site. Wij bemiddelen niet in pensioenen en u kunt op deze site geen pensioen offerte opvragen. Wij bieden onafhankelijke, kritische informatie voor consumenten die op zoek zijn naar goede pensioeninformatie.

Webzo pensioengat

Jaarruimte
Eindloon
Middelloon
Beschikbare premie
Nabestaanden pensioen
Bijspijkerpensioen
Partnerpensioen
Weduwepensioen
Werkgever pensioen
Ondernemer pensioen
DGA en pensioenen

Pensioen afsluiten
Pensioenfondsen
Pensionering
Oude dag voorziening
Pensioen verzekering