Webzo pensioengat

Pensioen advies

C-Polis

Aanvullend pensioen

Prepensioen

Bedrijfspensioen

Collectief pensioen

Pensioengat

Pensioen berekenen

Extra pensioen

Direct ingaande lijfrente

Pensioenbreuk

Pensioen offerte

Sitemap


Nabestaandenpensioen -pensioengat advies

Als uw echtgenoot of partner komt te overlijden, vallen zijn of haar inkomsten weg. Dit heeft gevolgen voor de partner en kinderen. Uw partner kan zijn gewone pensioen uitbreiden met een nabestaandenpensioen. Als deze komt te overlijden wordt het pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden, dwz echtgenoot en kinderen. Naast deze uitkering zijn er ook aanvullende pensioenregelingen. In uw pensioenpolis staat ook of er ook een nabestaandenpensioen ingebouwd is of dat hij 'op risicobasis' verzekerd is. In het laatste geval word er géén nabestaandenpensioen opgebouwd.


Wilt u weten of u iets moet regelen voor waneer u of uw partner overlijd? Laat uw pensioenadviseur dan een offerte maken. Uw pensioenadviseur maakt voor u een offerte voor een pensioen met nabestaande regeling. Zo weet u zeker dat u financieel het voordeligst uit bent. U kunt natuurlijk ook een adviesgesprek aanvragen.

Webzo pensioengat is een informatieve site. Wij bemiddelen niet in pensioenen en u kunt op deze site geen pensioen offerte opvragen. Wij bieden onafhankelijke, kritische informatie voor consumenten die op zoek zijn naar goede pensioeninformatie.

Webzo pensioengat

Jaarruimte
Eindloon
Middelloon
Beschikbare premie
Nabestaanden pensioen
Bijspijkerpensioen
Partnerpensioen
Weduwepensioen
Werkgever pensioen
Ondernemer pensioen
DGA en pensioenen

Pensioen afsluiten
Pensioenfondsen
Pensionering
Oude dag voorziening
Pensioen verzekering