Webzo pensioengat

Pensioen advies

C-Polis

Aanvullend pensioen

Prepensioen

Bedrijfspensioen

Collectief pensioen

Pensioengat

Pensioen berekenen

Extra pensioen

Direct ingaande lijfrente

Pensioenbreuk

Pensioen offerte

Sitemap


Maximumbedrag lijfrente: jaarruimte advies

De jaarruimte is het maximumbedrag dat u per jaar mag storten in een lijfrente om uw pensioentekort aan te vullen. Dit kunt u doen als u door wat voor reden dan ook een pensioentekort heeft. Het gestorte bedrag mag u bij de aangifte van uw belasting aftrekken in box 1.

Vanaf 2003 is de mogelijkheid om deze constructie van de belasting af te trekken beperkt. U moet vanaf deze tijd aantonen dat u te weinig pensioen opbouwt. Voor veel mensen verandert er echter weinig aan de mogelijkheden voor lijfrenteaftrek.

Uw pensioenadviseur kan voor u de hoogte van uw jaarruimte berekenen. Of u in aanmerking komt voor lijfrenteaftrek, hangt af van uw pensioenopbouw in dit jaar. Uw pensioenadviseur geeft u onafhankelijk en persoonlijk advies over uw lijfrenteaftrek, en alle fiscale en financiële gevolgen hiervan, nu en later.

Webzo pensioengat is een informatieve site. Wij bemiddelen niet in pensioenen en u kunt op deze site geen pensioen offerte opvragen. Wij bieden onafhankelijke, kritische informatie voor consumenten die op zoek zijn naar goede pensioeninformatie.

Webzo pensioengat

Jaarruimte
Eindloon
Middelloon
Beschikbare premie
Nabestaanden pensioen
Bijspijkerpensioen
Partnerpensioen
Weduwepensioen
Werkgever pensioen
Ondernemer pensioen
DGA en pensioenen

Pensioen afsluiten
Pensioenfondsen
Pensionering
Oude dag voorziening
Pensioen verzekering