Webzo pensioengat

Pensioen advies

C-Polis

Aanvullend pensioen

Prepensioen

Bedrijfspensioen

Collectief pensioen

Pensioengat

Pensioen berekenen

Extra pensioen

Direct ingaande lijfrente

Pensioenbreuk

Pensioen offerte

Sitemap


Gedegen advies over pensioenregeling

Er zijn verschillende pensioensystemen in Nederland De twee bekendste zijn echter het eindloon- en het middelloon systeem. Een eindloonpensioen is samen met uw AOW globaal genomen 70% van uw laatstverdiende loon. Een middelloonpensioen gaat uit van 70% van het gemiddelde loon (na inflatiecorrectie) over uw hele carrière. Het eindloonsysteem is tot nog toe het meest gebruikelijk, maar het middelloon systeem is de laatste tijd sterk in opmars. Hierdoor valt het eindloonpensioen voor de meeste mensen een stuk hoger uit dan het middelloonpensioen.

In 2004 zijn er tal van wetgevingen op het gebied van middelloonpensioen of eindloonpensioen verandert. De eindloonregeling mag echter niet zomaar in een middelloonregeling worden veranderd. De werkgevers en werknemers zijn gezamenlijk vertegenwoordigd in de besturen van de verschillende pensioenfondsen. Deze besturen zijn dan verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregelingen.

Webzo pensioengat is een informatieve site. Wij bemiddelen niet in pensioenen en u kunt op deze site geen pensioen offerte opvragen. Wij bieden onafhankelijke, kritische informatie voor consumenten die op zoek zijn naar goede pensioeninformatie.

Webzo pensioengat

Jaarruimte
Eindloon
Middelloon
Beschikbare premie
Nabestaanden pensioen
Bijspijkerpensioen
Partnerpensioen
Weduwepensioen
Werkgever pensioen
Ondernemer pensioen
DGA en pensioenen

Pensioen afsluiten
Pensioenfondsen
Pensionering
Oude dag voorziening
Pensioen verzekering